Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89374
Τίτλος
ΔΡΑΣΗ Α:Ενίσχυση νέων ερευνητών στη βαθμίδα του λέκτορα: Νιτρορύπανση υπόγειων νερών: Κατάστρωση σχεδίου διαχείρισης μέσω συνδυασμού μαθηματικών μοντέλων και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 2 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
31 - 3 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΑΛΛΙΟΣ ΖΗΣΗΣ ΧΡΗ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΣΙΑΡΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜ.