Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89384
Τίτλος
Διενέργεια μικροβιολογικών αναλύσεων στα πλαίσια της διερεύνησης της πιθανής αντιμικροβιακής δράσης του ατταπουλγίτη
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
30 - 1 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
29 - 7 - 2013
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες