Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89392
Τίτλος
Αξιολόγηση του πιο αξιόπιστου σημείου καταμέτρησης του πάχους του εξωστήρα σε ασθενείς με συμπρώματα από το κατώτερο ουροποιητικό που οφείλονται σε υπερπλασία του προστάτη,ως προγνωστικός δείκτης σοβαρότητας των συμπτωμάτων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
17 - 12 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
16 - 12 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΧΑΤΖΗΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΒΛΑΣΙΔΟΥ ΔΑΝΑΗ - ΙΩΑΝΝΑ ΒΛΑ., ΓΡΕΝΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣ., ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΧΑΡ., ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑ., ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΦΑΝΟΥΡΙΑ-ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΝΙΚ., ΜΥΤΙΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΙΟΣ ΜΙΧ., ΠΑΠΑΤΖΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚ., ΣΑΜΑΡΙΝΑ ΣΤΥΛΛΙΑΝΗ ΠΑΝ., ΣΟΚΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕ., ΤΖΗΜΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΙΩΑ., ΤΡΥΦΩΝΟΣ ΚΟΡΙΝΑ ΤΡΥ., ΤΣΙΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚ., ΦΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ., ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΗΜ.