Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89395
Τίτλος
Υπηρεσίες πρόσβασης σε επιστημονικά δεδομένα της Βιβλιοθήκης του Τμήματος Φιλολογίας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 2 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2024
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΔ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΦΛΟΚΑ ΕΥΤΕΡΠΗ ΣΤΥ.