Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
8940
Τίτλος
Υπολογισμός της αέριας ρύπανσης που προκαλείται κατά τα διάφορα στάδια διαχείρισης αστικών απορριμμάτων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 1996
Ημερομηνία Λήξης
1 - 3 - 1999
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜ.