Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89409
Τίτλος
ΔΡΑΣΗ Γ: Ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας βασικής έρευνας: Έρευνα σχεδιασμού καμπυλόμορφης αρχιτεκτονικής εφελκυόμενων μεμβρανών
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 2 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
31 - 1 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΣΙΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ.