Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89439
Τίτλος
ΔΡΑΣΗ Γ:Ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας βασικής έρευνας: Σύνθεση και μελέτη δομής και μαγνητικής συμπεριφοράς συμπλόκων με πολυδραστικούς δότες
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 2 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
31 - 1 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΚΡΙΒΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες