Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89442
Τίτλος
Προδιορισμός τυχόν μέτρων αποκατάστασης και αποζημίωσης απο την εγκατάσταση και λειτουργία του αιολικού πάρκου στους Ορέιτες στην Πάφο. Δυνάμει του άρθρου 4, της οδηγίας 2009/147/ΕΚ και των άρθρων 6, παράγραφοι 2 έως 4 και 7 της Οδηγίας92/43/ΕΟΚ
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
25 - 2 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
22 - 12 - 2013
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΠΑΚΑΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΤΣΙΡΙΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ.