Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89447
Τίτλος
Μια προοπτική μελέτη παρατήρησης ασφάλειας σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο προστάτη, οι οποίοι λαμβάνουν θεραπεία με Firmagon (Degarelix) ή έναν άγωνιστή ορμόνη απελευθέρωσης γοναδοτροπινών (GnRH)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Φυσ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 5 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες