Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89450
Τίτλος
Διερεύνηση φυσικοχημικών και μικροβιολογικών παραμέτρωνγαϊδουρινού γάλατος με στόχο τη δημιουργία φύλλου προδιαγραφών και αποτελεσματικών μεθόδων συντήρησής του
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
7 - 2 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
6 - 2 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΡΣΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες