Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89470
Τίτλος
Μελέτη τεχνικού έργου αντιστήριξης του βορείου πρανούς και ανάληψης φορτίων - συγκράτησης του βόρειου αναλημματικού τοίχου
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
16 - 4 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
20 - 6 - 2013
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΤΑΚΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣ., ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΥ.