Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89498
Τίτλος στα Ελληνικά
Συνέδριο: "8ο Διεθνές Συνέδριο σε ενόργανες μεθόδους ανάλυσης, νεότερες εφαρμογές και αντιλήψεις"
Τίτλος στα Αγγλικά
Convention: "Ιnstrumental methods of analysis, modern trends and applications"
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Συνέδρια
Ημερομηνία έναρξης
7 - 3 - 2013
Ημερομηνία λήξης
31 - 12 - 2013
Τμήμα έργου
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Κατάσταση
Περάτωση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΖΗΜΟΥ - ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΟΥ ΡΩΞΑΝΗ ΔΙΟ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες