Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89508
Τίτλος
ΔΡΑΣΗ Α:Ενίσχυση νέων ερευνητών στη βαθμίδα του λέκτορα: Ειδική μαθησιακή δυσκολία παιδιού ή ιδιαίτερη δυσκολία εκπαιδευτικού;
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 2 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
20 - 3 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
6. Κοινωνικοοικονομική Έρευνα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΩΜΑΗ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΜΑΡΘΑ ΚΩΝ., ΛΑΦΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑ., ΝΙΚΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΣ.