Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89517
Τίτλος
Βελτιστοποίηση της ποιότητας τομάτας της Agris Taste
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
15 - 3 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
14 - 9 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΣΙΩΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΜ., ΤΣΟΥΒΑΛΤΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΙΩΑ.