Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89518
Τίτλος στα Ελληνικά
Ευρωπαικό πιλοτικό δίκτυο κέντρων αναφοράς για τη φαρμακο-ανθεκτική επιληψία και τη Χειρουργική της Επιληψίας (E-pilepsy)
Τίτλος στα Αγγλικά
European pilot network of reference centers in refractory epilepsy and epilepsy surgery (E-pilepsy)
Πλαισιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ, SECOND PROGRAMME OF COMMUNITY ACTION IN THE FIELD OF HEALTH (2008-2013)
Ημερομηνία έναρξης
1 - 1 - 2014
Ημερομηνία λήξης
31 - 3 - 2017
Τμήμα έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΙΜΙΣΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΑΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΥ., ΣΠΗΛΙΩΤΟΥ ΜΑΡΘΑ ΓΕΡ., ΦΟΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩ.