Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89547
Τίτλος
Ανάπτυξη υπολογιστικού μοντέλου για τη φαρμαδυναμική μελέτη θεραπείας με ANT-EFGR στο ενδοκυττάριο μονοπάτι του EFGR
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
12 - 3 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
11 - 3 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΥΡ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες