Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89558
Τίτλος
Μετεγκριτική μελέτη κοορτής για την παρακολούθηση της ασφάλειας του Retacrit (epoetin zeta) χορηγούμενου υποδόρια για τη θεραπεία της νεφρικής αναιμίας (PASCO II), EPOE09-11
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
26 - 5 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2018
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΟΠΑΝΤΖΑ ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΤΕ., ΣΤΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑ., ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΧΡΗ.