Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89566
Τίτλος
ΔΡΑΣΗ Α:Ενίσχυση Νέων Ερευνητών στη βαθμίδα του Λέκτορα (β' φάση): Διερεύνηση της επίδρασης του σκευάσματος Amino16 στην ανάπτυξη, απόδοση και ποιότητα πράσινου και κόκκινου μαρουλιού
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 4 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
31 - 5 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΣΟΥΒΑΛΤΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες