Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89569
Τίτλος
Β ΦΑΣΗ-Δράση Γ:Ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας βασικής έρευνας:Θεωρητική και πειραματική μελέτη της σύνθεσης νέων νανοσύνθετων υλικών του πολυ(μεθακρυλικού 2-υδροξυαιθυλεστέρα) και συμπολυμερών του με οργανικά τροποποιημένο μοντμοριλλονίτη και πυριτία
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
5 - 4 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
4 - 4 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΧΙΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΒ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΕΩ.