Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89603
Τίτλος
Μια διπλά τυφλή,ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη για την αξιολόγηση νέων ή επιδεινούμενων αδιαφανοποιήσεων του φακού σε ασθενείς με μη-μεταστατικό καρκίνο του προστάτη, οι οποίοι λαμβάνουν δενοσουμάμπη για την οστική απώλεια που οφείλεται στη θεραπεία στέρησης ανδρογόνων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
10 - 10 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
31 - 10 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑ., ΧΑΤΖΗΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΩΜ.