Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89605
Τίτλος
Έλεγχος της ευαισθησίας στελεχών pasteurella multocida και mannheimia haemolytica απομονωμένων από παραγωγικά ζώα στα αντιμικροβιακά:florfenicol και το νέο παράγοντα tildipirosin
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
4 - 4 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
31 - 1 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΙΑΡΚΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες