Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89606
Τίτλος
ΔΡΑΣΗ Α:Ενίσχυση Νέων Ερευνητών στη βαθμίδα του Λέκτορα (β' φάση)-Ανάπτυξη μιας πρωτοποριακής βιοτεχνολογικής μεθόδου προστασίας των φυτών από τον ιό της μολυσματικής χλώρωσης της τομάτας (Tomato infectious chlorosis virus, TICV)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
5 - 4 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
31 - 8 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΑΛΙΟΓΚΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες