Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89657
Τίτλος
Πρακτική άσκηση φοιτητή-τριας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 4 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
30 - 6 - 2013
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΟΥΓΑΡΗ ΑΡΕΤΗ-ΜΑΡΙΑ ΦΑΙ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΔΑΜΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑ., ΖΗΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤ.