Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89664
Τίτλος
Συγχρονική έρευνα της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής ασθενών με σοβαρή αυτοάνωση θρομβοπενία στην Ελλάδα και ψυχομετρική εξέταση του ερωτηματολογίου ITP-PAQ
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 2 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2013
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΪΑΦΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες