Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89669
Τίτλος
Μια προοπτικη,τυχαιοποιημένη,ανοιχτού σχεδιασμού,παράλληλων ομάδων,ελεγχόμενη με δραστικό φάρμακο,πολυκεντρική μελέτη,η οποία εξετάζει την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της από του στόματος χορηγούμενης αγωγής άπαξ ημερησίως με rivaroxaban (BAY 59-7939) έναντι της από του στόματος χορηγούμενης αγωγής, μετά από ρύθμιση της δόσης, με ανταγωνιστική της βιταμίνης Κ (ABK) για την πρόληψη καρδιαγγειακών συμβαμάτων σε ασθενίς με μη-βαλβιδική κολπική μαρμαρυγή,στους οποίους έχει προγραμματιστεί κα
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
18 - 4 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
30 - 6 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΑΓΚΟΥΡΕΛΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΗΜ., ΡΩΣΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑ., ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ.