Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89672
Τίτλος
Συνέδριο: "Ψηλαφώντας τα ίχνη της κυριλλομεθοδιανής ιεραποστολικής διαδρομής"
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Συνέδρια
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
25 - 4 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
30 - 7 - 2013
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
7. Πολιτισμός
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΜΟΣ., ΛΙΑΝΤΗΣ-ΛΙΑΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΡΗ.