Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89687
Τίτλος
Μελέτη της πιθανής ανάπτυξης ανθεκτικών πληθυσμών του τετραωύχου των οπωροφόρων δέντρων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
12 - 4 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
11 - 12 - 2013
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΩΒΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΠΡΟΥΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟ., ΦΛΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ.