Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89688
Τίτλος
Αξιολόγηση της ορυκτολογικής σύστασης αρχαιολογικών δειγμάτων ( κονιαμάτων απο ψηφιδωτά δάπεδα)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
2 - 4 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
1 - 7 - 2013
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΝΤΗΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΝΑ.