Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89692
Τίτλος
Ψηφιακή πλατφόρμα τεχνοδιάγνωσης και συγκριτικής αξιολόγησης
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
14 - 6 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
31 - 10 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΗΛΩΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩ., ΠΑΣΣΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΑΓΓ.