Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89717
Τίτλος
Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου λογισμικού με σύγχρονες επιστημονικές προδιαγραφές για την υλοποίηση του αμφίδρομου μετασχηματισμού μεταξύ του συστήματος συντεταγμένων Hatt (παλαιό Ελληνικό Datum) και του συστήματος συντεταγμένων ΕΓΣΑ87 ( Ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς 1987) σύμφωνα με του επίσημους πίνακες πολυωνυμικών συντελεστών του ΟΚΧΕ (έκδοση 1995)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 3 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
30 - 6 - 2013
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
3. Χωρική Ανάπτυξη
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες