Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89743
Τίτλος
Ενθαρρύνοντας την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση στον τομέα της μεταποίησης στην ΠΕ Θεσσαλονίκης
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2015
Συνέταιροι:
8
Ρόλος Ιδρύματος:
Συνεργαζόμενος
Τμήμα Έργου
ΦΥΣΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
6. Κοινωνικοοικονομική Έρευνα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΛΑΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΖ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΥΡΓΙΔΟΥ ΛΟΥΛΟΥΔΕΝΙΑ ΛΥΔΑ ΠΑΝ., ΛΙΟΝΤΑ ΜΙΓΓΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩ., ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΓΕΩ., ΤΣΑΚΙΡΗ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜ., ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΕΡ.