Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89765
Τίτλος
Επικαιροποίηση μελέτης προσομείωσης της Ελληνικής χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
10 - 5 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
9 - 9 - 2013
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΠΙΣΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΡΗ., ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΑ., ΝΙΚΟΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΣΤ., ΣΙΜΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡ.