Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89781
Τίτλος
Ανοιχτή μελέτη Φάσης 3 για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της Αδαλιμουμάμπης σε συμμετέχοντες με μέτρια έως σοβαρή Διαπυητική Ιδρωταδενίτιδα
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
31 - 10 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΤΣΑΚΙΡΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΘΕΟ.