Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89784
Τίτλος
Αποτελεσματικότητα, ασφάλεια, κόστος, κριτήρια επιλογής για χορήγηση τριπλής θεραπείας στη XHC με γονότυπο 1: Τι έχουμε αποκομίσει απο τις πρώτες εμπειρίες στην Ελλάδα
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
29 - 4 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
30 - 7 - 2013
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΚΡΙΒΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες