Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89798
Τίτλος στα Ελληνικά
Τοπολογικά σολιτόνια, από θεωρία πεδίου στον κόσμο
Τίτλος στα Αγγλικά
Topological Solitons, from Field Theory to Cosmos.
Πλαισιο Χρηματοδότησης
7o Πρόγραμμα Πλαίσιο, People, Life-long training and career development, Marie Curie International Research Staff Exchange Scheme
Ημερομηνία έναρξης
1 - 10 - 2013
Ημερομηνία λήξης
30 - 9 - 2017
Τμήμα έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΛΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΡΟΘΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧ.