Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89810
Τίτλος
Υπηρεσίες πρόσβασης σε επιστημονικά δεδομένα της βιβλιοθήκης του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
22 - 5 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2020
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες