Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89812
Τίτλος
Μια διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, πολυκεντρική, παράλληλων ομάδων μελέτη με φάση επέκτασης ανοιχτής αγωγής για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της παρεμπανέλης ως συμπληρωματικής θεραπείας στις πρωτοπαθείς γενικευμένες τονικοκλονικές επιληπτικές κρίσεις
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 5 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
28 - 2 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες