Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89813
Τίτλος
Μελέτη προσελκυστικών ουσιών (Dacus bait) για την αντιμετώπιση της μύγας των κερασιών Rhagoletis cerasi με δολωματικούς ψεκασμούς και μαζική παγίδευση
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
15 - 5 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
14 - 1 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΩΒΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΟΥΛΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΧΙ., ΤΣΙΜΠΛΙΑΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜ.