Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89822
Τίτλος
Μορφομετρική ανάλυση τροχόζωων που ανήκουν στο γένος Btachionus προερχόμενα από διάφορες τοποθεσίες με στόχο την μορφολογική ταυτοποίηση μοριακώς αναγνωρισμένων ειδών που ανήκουν στο σύμπλεγμα του κρυπτικού είδους Brachionus calyciflorus
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 5 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
30 - 6 - 2013
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΙΧΑΛΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΩΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΣΤΑΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΗ.