Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89840
Τίτλος
Υποστήριξη της Εγανατίας Οδός ΑΕ στην επίλυση των δομοστατικών προβλημάτων στο Κτιριακό Συγκρότημα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού CEDEFOP
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
10 - 6 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
9 - 6 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
3. Χωρική Ανάπτυξη
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΠΠΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες