Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89850
Τίτλος
Εκτίμηση βλαβών δομικών υλικών που χρησιμοποιήθηκαν στα ακόλουθα Μνημεία: Ιερό Αφροδιτης στην Παλαίπαφο, Πύλη Αμμοχώστου και Καστελλιώτισσα στη Λευκωσία
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
4 - 6 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
3 - 12 - 2013
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΝΤΗΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΝΑ.