Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89876
Τίτλος
Ποσοτική ανάλυση, αξιολόγηση και οργάνωση δειγματοληπτικών ελέγχων κατά τη διαδικασία επιτήρησης του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης της Τράπεζας Πειραιώς
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
15 - 5 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
14 - 7 - 2013
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες