Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89884
Τίτλος
Η ανάλυση του QRS με το κυματίδιο Morlet στην πρόβλεψη της απάντησης στην θεραπεία καρδιακού επανασυγχρονισμού
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
5 - 5 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
4 - 5 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ.