Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89923
Τίτλος
Διεπιστημονικές διερευνήσεις της αυτο-οργάνωσης στην πράξη.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
7o Πρόγραμμα Πλαίσιο, Cooperation, Information and Communication Technologies
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 4 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
31 - 5 - 2015
Συνέταιροι:
4
Ρόλος Ιδρύματος:
Συνεργαζόμενος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
6. Κοινωνικοοικονομική Έρευνα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΙΟΥΠΚΙΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες