Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89957
Τίτλος
Αξιοποίηση εκχυλισμάτων πλούσιων σε θειούχες ουσίες στην ανάπτυξη φαρμάκων και συμπληρωμάτων διατροφής
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΕ)
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
19 - 6 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
31 - 7 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΣΙΩΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΜ., ΤΣΟΥΒΑΛΤΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΙΩΑ.