Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89964
Τίτλος
Συμβουλευτικές υπηρεσίες κατα τη διάρκεια Επιστημονικήγς Συνάντησης με 4 θέματα της εταιρείες
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
22 - 4 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
15 - 5 - 2013
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες