Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89976
Τίτλος
Η θεραπευτική διαχείριση ασθενών υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου σύμφωνα με διεθνείς οδηγίες
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
10 - 4 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
9 - 4 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες