Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
90214
Τίτλος
Επιδημιολογική μελέτη παρατήρησης των οξέων στεφανιαίων συνδρόμων στον Ελληνικό Πληθυσμό. Μελέτη PHAETHON
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
10 - 7 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
9 - 1 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες