Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
90233
Τίτλος
1.Κατευθυντήρις οδηγίες GINA 2.Αξιολόγηση ασθενών με ΧΑΠ : πέρα απο το FEV1
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
15 - 4 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
15 - 12 - 2013
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΡ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες