Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
90269
Τίτλος στα Ελληνικά
Ομιλία με θέμα: Ελευθερία κρίσεων και ποιότητα ζωής: Νεότερα δεδομένα και παρουσίαση περιστατικών"
Τίτλος στα Αγγλικά
Seizure freedom and quality of life in epilepsy: Advances and case discussion"
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Ημερομηνία έναρξης
11 - 4 - 2013
Ημερομηνία λήξης
31 - 12 - 2013
Τμήμα έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Κατάσταση
Περάτωση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΙΜΙΣΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες